Gaschoolstore - Trò chơi Tài Xỉu online phổ biến nhất

  • icon-fb
  • #
Thứ hai - Ngày 27 Tháng 05 Năm 2024

Đảng bộ Tổng công ty

IMG 2836
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ
tầng Đô thị - tài xỉu online gaschoolstore Khóa II (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị được thành lập theo Quyết định số 3036- QĐ/TU ngày 18/11/2004 của Thành uỷ Hà Nội.

 

Là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành uỷ, Đảng bộ Tổng công ty bao gồm các tổ chức cơ sở đảng trước đây thuộc các Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai, Đảng bộ các huyện Đông Anh, Thanh Trì và Đảng bộ Liên hiệp Cô Lưu ng ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội.

 

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị về sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, công tác quần chúng, công tác tổ chức cán bộ của Tổng công ty theo đúng đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

2. Khái quát tình hình:

 

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó gồm 16 đảng bộ cơ sở và 5 chi bộ cơ sở.- Với chủ đề “Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, trí tuệ, chủ động, sáng tạo, khẳng định vị thế và thương hiệu tài xỉu online gaschoolstore trên thị trường đầu tư - xây dựng, đưa Tổng công ty phát triển toàn diện và bền vững, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại”. Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị lần thứ II (nhiệm kỳ 2010- 2015) đã bầu 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, 07 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ và bầu đồng chí Nguyễn Minh Quang làm Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty.

Tính đến ngày 31/12/2010, toàn Đảng bộ có 98 chi bộ trực thuộc và 1.120 đảng viên.

Trong công tác xây dựng đảng: Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm trên 80%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 90%, kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ 300 đồng chí.

IMG 1584
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Khóa
III (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)