Gaschoolstore - Trò chơi Tài Xỉu online phổ biến nhất

  • icon-fb
  • #
Thứ ba - Ngày 28 Tháng 05 Năm 2024

Phòng công tác Đảng, đoàn thể

Hoạt động của Đảng ủy Tổng công ty

 

IMG 2836

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị - tài xỉu online gaschoolstore Khóa II (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị được thành lập theo Quyết định số 3036- QĐ/TU ngày 18/11/2004 của Thành uỷ Hà Nội.

 

Là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành uỷ, Đảng bộ Tổng công ty bao gồm các tổ chức cơ sở đảng trước đây thuộc các Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai, Đảng bộ các huyện Đông Anh, Thanh Trì và Đảng bộ Liên hiệp Cô Lưu ng ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội.

 

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị về sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, công tác quần chúng, công tác tổ chức cán bộ của Tổng công ty theo đúng đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

2. Khái quát tình hình:

 

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó gồm 16 đảng bộ cơ sở và 5 chi bộ cơ sở.- Với chủ đề “Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, trí tuệ, chủ động, sáng tạo, khẳng định vị thế và thương hiệu tài xỉu online gaschoolstore trên thị trường đầu tư - xây dựng, đưa Tổng công ty phát triển toàn diện và bền vững, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại”. Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị lần thứ II (nhiệm kỳ 2010- 2015) đã bầu 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, 07 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ và bầu đồng chí Nguyễn Minh Quang làm Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty.

Tính đến ngày 31/12/2010, toàn Đảng bộ có 98 chi bộ trực thuộc và 1.120 đảng viên.

Trong công tác xây dựng đảng: Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm trên 80%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 90%, kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ 300 đồng chí.

IMG 1584

 

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Khóa III (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

IMG 7616

 

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Khóa IV (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

 

 

Hoạt động của Công đoàn Tổng công ty

 BCHCD

Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty Khoá I

 

DSC0128

Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty Khoá II

Nhiệm kỳ 2011-2016

 

IMG 8647

 Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021

 

I. Giới thiệu chung

- Công đoàn Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị được thành lập theo quyết định số 83/QĐ - LĐLĐ HN ngày 21-3-2005 của liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội.

- Công đoàn Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị là công đoàn cấp trên cơ sở có tài khoản, có con dấu riêng, có bộ máy chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của BCH, Ban thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội và Đảng ủy Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

II. Mục tiêu hoạt động của Công đoàn Tổng công ty

- Công đoàn Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có trách nhiệm tập hợp CNVC LĐ trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

- Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động Thành phố, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Tổng công ty.

- Tham gia Xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quy định khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC LĐ trong Tổng công ty.

- Phối hợp với các ban của LĐLĐ Thành phố kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người lao động và chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động tại các Công đoàn cơ sở trong Tổng công ty.

- Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện các hình thức tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người Lao động trong các Công đoàn cơ sở. Tham gia thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể ở cơ sở. Tham gia xây dựng nội quy lao động và thành lập Hội đồng hòa giải ở các đơn vị.

- Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn Tổng công ty với Tổng giám đốc Tổng công ty để giải quyết những vấn đề có liên quan đến người lao động.

- Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào thi đua người tốt việc tốt, phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà, phong trào đảm bảo ATLĐ, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng nếp sống Văn hóa Công nhân “ vận động các đoàn viên Công đoàn ; người lao động trong các công đoàn cơ sở tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, TDTTvà phòng chống tệ nạn XH trong CNVC LĐ.

- Phát triển đoàn viên, quyết định giải thể các Công đoàn cơ sở và chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công đoàn cơ sở trong Tổng công ty. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đánh giá phân loại hàng năm và đề nghị khen thưởng theo quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

III. Quá trình hình thành, phát triển và quy mô

- Công đoàn Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị được thành lập theo quyết định số 83/QĐ - LĐLĐ HN ngày 21-3-2005 của liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội với 20 Công đoàn cơ sở từ Công đoàn nghành xây dựng Hà Nội, ngành Công nghiệp, nghành Giao thông công chính và UNIMEX Hà Nội đến tháng 11/2006 Công đoàn Tổng công ty nhận bàn giao 01 công đoàn cơ sở từ công đoàn Sở công nghiệp và phát triển nông thôn HN.

- Tính đến 31/12/2006 Công đoàn Tổng công ty gồm có 21 Công đoàn cơ sở với 5609 đoàn viên.

- Tại Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ nhất 8/2006. Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa I ( nhiệm kỳ 2006-2010) đã bầu được 19 đồng chí. Trong đó 5 đồng chí trong Ban thường vụ. Đồng chí Hoàng Ngọc Thịnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

- Đại hội công đoàn Tổng công ty lần thứ nhất đã xác định mục tiêu và một số chỉ tiêu phấn đấu như sau:

Mục tiêu:

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương hướng hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ CNVC LĐ Tổng công ty vững vềchính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu được giao, Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người Lao động, góp phần quan trọng vào việc Xây dựng Tổng công ty ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Các chỉ tiêu phấn đấu:

-  Tổ chức quán triệt chủ trương Nghị quyết của Đảng, Công đoàn các cấp, chính sách pháp luật của nhà nước cho 100% Công đoàn cơ sở.

-  Hàng năm có từ 60-65 cá nhân và tập thể đạt danh hiệu lao động giỏi, người tốt việc tốt và danh hiệu thi đua ở các cấp; có hơn 70% nữ CNVC LĐ và tập thể nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà “

- 100% Công đoàn cơ sở ký thảo ước lao động tập thể và thành lập Hội đồng hòa giải, phấn đấu 100% CBCNVLĐ được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

-  Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới do Liên đoàn lao động  Thành phố giao.

-  Phấn đấu có 95% trở lên tổ Công đoàn, Công đoàn cơ sở hàng năm đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

-  Phấn đấu có 90% CNVC LĐ và 70% tập thể trở lên đạt tiêu chuẩn “ Nếp sống văn hóa công nghiệp’’ không có CNVC vi phạm tệ nạn xã hội và công tác kế hoạch hóa gia đình.

-  Trong nhiệm kỳ, 100% Cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ công tác công đoàn.

-   Hàng năm giới thiệu từ 40-50 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

-   Duy trì tốt phong trào Văn hóa văn nghệ TDTT.

IV. Những thành tựu của Công đoàn Tổng công ty.

-  Hưởng ứng phong trào thi đua do Thành ủy, UBND, LĐLĐ Thành Phố phát động lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và hội Nghị APEC. Công đoàn Tổng công ty phối hợp với chính quyền phát động thi đua thao diễn tay nghề thi thợ giỏi, đã có hơn 200 cán bộ CNV LĐ trong khối xây lắp tham gia. Công đoàn Tổng công ty đã trao giải cho 12 tập thể và 7 cá nhân với số tiền 8,1 triệu đồng. Thành công của hội thao đã có 4 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc được UBND Thành phố khen thưởng.

- Để thiết thực lập thành tích chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10/10/1954-10/10/2006; Hội nghị APEC và  Lễ đón nhận Huân chương độc lập Hạng 3 của nhà nước trao tặng Tổng công ty. Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức giải thi đấu cầu lông, bóng bàn , Hội diễn văn nghệ đã có 17/20 cơ sở tham gia với trên 300 VĐV, diễn viên tham gia. Qua phong trào VHVN, TDTT đã tạo điều kiện cho các đơn vị giao lưu hiểu biết lẫn nhau tạo được không khí vui tươi phấn khởi trong CNVC LĐ.

- Cùng với Đảng ủy phát động cuộc thi tìm hiểu “ 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến – Hà Nội quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” đã được đông đảo cán bộ CNVC LĐ tham gia, các đơn vị đã chấm và gửi 100 bài xuất sắc về Tổng công ty để chấm. Ban giám khảo Tổng công ty dã chấm và chọn ra 10 bài xuất sắc gửi Thành phố

- Công đoàn Tổng công ty tổ chức tặng quà 37 cháu là con em CNVC LĐ đạt thành tích xuất sắc trong niên học 2005-2006 (học sinh giỏi cấp quận, cấp Thành phố, các cháu thi đỗ Đại học khối A,B,D đạt 24 điểm trở lên , khối C đạt 21 điểm trở lên) với số tiền 1,2 triệu đồng

Công tác từ thiện Xã Hội.

-          Ủng hộ quỹ từ thiên xã hội Thành phố: 78.3100.000 đ

-          Ủng hộ xây dựng tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 17.760.000đ

-          Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: 119.000.000đ

-          Phối hợp với chính quyền thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

-          Tổ chức thăm hỏi các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn tết Bính Tuất và tết Đinh Hợi với số tiền 60.000.000đ

-          Kết nạp 150 đoàn viên mới.

-          Giới thiệu vào Đảng 100 đoàn viên ưu tú và đã có 45 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

-          Phối hợp với trường đào tạo cán bộ công đoàn Hà Nội tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho 124 là cán bộ trong BCH Công đoàn các cấp.

-          Phối hợp với công đoàn nghành XD Hà Nội tổ chức thi ATVS viên giỏi.

-          Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ  8/3, ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10 Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức cho chị em đi tham quan danh lam thắng cảnh, xem phim, nghe nói chuyện về hạnh phúc gia đình, tổ chức hội thi “đầu bếp giỏi 2006”. Công đoàn Tổng công ty đã trao 8,1 triệu đồng cho các đơn vị đạt giải.

Với những thành tích trên năm 2006 Công đoàn Tổng công ty đã được Công đoàn cấp trên khen thưởng:

1- Bằng khen của Tổng liên đoàn

a/ Tập thể: Công đoàn Công ty CP Khóa Việt Tiệp

b/ Cá nhân:

+ Lương Văn Thắng: Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Khóa Việt Tiệp

+ Hoàng Văn Bình: Giám đốc Công ty CP Đại La

2-    Cờ của liên đoàn lao động Thành phố.

-          Công đoàn Công ty CP xây dựng lắp máy điện nước

3-    Bằng khen của Liên đoàn lao động

a/ Tập thể:

-          Công đoàn Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

-          Công đoàn Công ty xây dựng số 5

-          Công đoàn Văn phòng Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

-          Công đoàn Công ty xây dựng Dân Dụng

-          Công đoàn Công ty xây dựng số 1

b/ Cá nhân:

-          Đ/c Hoàng Ngọc Thịnh: Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

-          Đ/c Nguyễn Huy Thành: Chủ tịch Công đoàn VP Tổng công ty.

-          Đ/c Dương Vình Lợi: Chủ tịch Công đoàn Công ty ĐT và bê tông Thịnh Liệt.

-          Đ/c Trịnh Năng Mừng: Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đại La.

-          Đ/c Tạ Thị Thủy: Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cầu Đuống.

-          Đ/c Nguyễn Văn Ngọ: Chủ tịch Công đoàn Công ty xây dựng Dân Dụng.

-          Đ/c Nguyễn Thị Thoa: Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Khóa Việt Tiệp.

-          Đ/c: Trần Thị Thanh Tâm: ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty.

-          Đ/c Cao Duy Hùng: Bí thư Đảng ủy Công ty CP xây dựng lắp máy điện nước.

-          Đ/C Nguyễn Thị Thanh Bình: Chủ tịch Công đoàn Công ty bê tông Vĩnh Tuy.

-          Đ/c Phùng Minh Trang: Chủ tịch Công đoàn Công ty xây dựng số 1.